Biura podatkowe są coraz popularniejszą formą pomocy przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem, na rynku pojawia się coraz większa liczba biur zajmujących się rozliczeniami z urzędami państwowymi. Takie biuro można założyć w bardzo prosty sposób.
Po zmianie przepisów biuro podatkowe może założyć każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, ponadto jest niekarana w zakresie usług związanych z finansami. Działalność takiego biura wiąże się również z wykupieniem specjalnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia ono odszkodowanie za wszelkie szkody i błędy wyrządzone w trakcie działalności podatkowej.
Przed deregulacją zawodu osoba ubiegająca się o założenie biura musiała wykazać się również innymi dokumentami. Wymagane było odpowiednie wykształcenie kierunkowe, zdanie odpowiednich egzaminów państwowych. Również od Ministerstwa Finansów należało uzyskać odpowiedni certyfikat poświadczający odpowiednie umiejętności z zakresu księgowości.