Pytania o opłaty związane ze studiami, a w szczególności te o drugi kierunek studiów, powtarzają się bardzo często. I nie ma w tym nic dziwnego – przepisy zmieniają się szybciej niż jesteśmy to w stanie ogarnąć, a i liczba chętnych na podjęcie kolejnych studiów z roku na rok rośnie. Ostatnio było także sporo zamieszania z tym, czy powinno się płacić za studia na drugim kierunku, czy też wszystko powinno pozostać tak, jak było dotychczas. Pisałem nawet o tym dawniej, jednak oprócz samych opłat poruszałem bardziej kwestię opłacalności podejmowania studiów na drugim kierunku. Możecie to sprawdzić tutaj:

Wyraźcie więc swoje zdanie na ten temat w komentarzu, a ja postaram się to wszystko ujednolicić.

Dostałem dziś wiadomość od czytelnika, który podejmuje 2 istotne dla studentów tematy. Pierwszy dotyczy odpłatności za drugi kierunek studiów, drugi – granicy wieku, do której można podjąć studia na państwowej uczelni wyższej.

Witam, jestem absolwentem politechniki, ukończyłem studia zarówno inżynierskie jak i magisterskie a następnie rok pracowałem w zawodzie, po czym stwierdziłem, że potrzebuję zmiany. We wrześniu kończę 25 lat i chciałbym rozpocząć kolejne studia. Byłby to drugi kierunek studiów w moim życiu. Tu rodzi się pytanie: czy jest możliwe abym podjął studia dzienne nie płacąc za nie? W internecie krąży wiele rozbieżnych stanowisk. Ostatecznie polecono mi skierować pytanie bezpośrednio do interesującej mnie uczelni, gdyż regulaminy uczelniane są różne ale tam też nie uzyskałem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.. 🙁 Może Pan moglby mi pomóc ?

Z wielką radością spieszę więc z odpowiedziami.
Opłaty związane z drugim kierunkiem studiów

Studia na drugim kierunku są obecnie bezpłatne. Oczywiście mówię tutaj o studiach stacjonarnych (dziennych), za które z założenia nie pobiera się dodatkowych opłat. Nie musimy przejmować się tym, czy mamy zadowalające wyniki w nauce i jesteśmy w gronie najlepszych studentów, ponieważ z prawnego punktu widzenia po prostu nam się to należy.

Przed rokiem akademickim 2013/2014 nie pobierano żadnych dodatkowych opłat od studentów chcących dokształcać się na kolejnym fakultecie. Nietrafiona zmiana w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 roku wprowadziła konieczność zbierania od biednych studentów pieniędzy, jeśli ci decydowali się na tego typu krok, więc grono pechowców zaczynających drugi kierunek w 2013 roku chcąc nie chcąc, musiała uczelni zapłacić.

Ratunek przyszedł dopiero po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz na skutek zmian legislacyjnych w październiku 2014 roku, kiedy to opłaty za drugi kierunek studiów zostały całkowicie zniesione. Także dla tych osób, które wbrew wszystkiemu rozpoczęły drugi/kolejny fakultet w roku akademickim 2013/2014.

I od tego czasu śmiało można podejmować kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Do kiedy mogę studiować dziennie? Czy istnieje jakaś górna granica wieku dla studenta?

Teoretycznie – nie istnieje. Sam na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia uczyłem się z kolegą w wieku 40 lat, który po trzech i pół roku bez problemu otrzymał dyplom.

To, czy możesz zostać studentem, określa wewnątrzuczelniany system rekrutacji, nie twój wiek. Jeśli tylko dobrze zdałeś maturę (nową lub starą) i spełniasz wszystkie inne kryteria wyszczególnione przy kandydaturze – nie ma żadnych innych przeciwwskazań.

Nie masz także przymusu wnoszenia opłat za studia stacjonarne, gdyż jeśli przejdziesz przez proces rekrutacji, jesteś normalnym studentem. Dobra, trochę starszym, ale to akurat nie ma tu większego znaczenia.

Autor wiadomości akurat jest już po studiach, ale w praktyce wcale nie oznacza to, że jest to dla niego drugi kierunek. W teorii – owszem (bo jeden już skończył), jednak nie utrzymuje się równocześnie na dwóch fakultetach. A nawet gdyby tak się działo – na mocy ostatniej nowelizacji ustawy – opłaty za studia na drugim kierunku nie są już pobierane.