Obecnie w kraju rzesze studentów są wyjątkowo liczne nawet pomimo tego, że ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego też wielu zdobywających wiedzę na wyższych uczelniach stara się poszerzać swoje kwalifikacje jeszcze w trakcie nauki, nie poprzestając na tym, co dostępne dla wszystkich. Jeden, podstawowy kierunek studiów w dzisiejszych czasach wydaje się być dla wielu niewystarczający i przez to rośnie liczba studentów, którzy poszukują nowego fakultetu by w jakimś stopniu zaprocentowało to w przyszłości. Ale czy aby na pewno jest to skuteczna droga?

.
Liczba studiujących na dwóch lub więcej kierunkach

Tej informacji nie ma właściwie nigdzie. W raportach Głównego Urzędu Statystycznego lub MNiSW są zawarte niemal wszystkie dane (nawet podział studentów z zagranicy ze względu na kraj z którego pochodzą, a uczelnię na której studiują), ale brak jest jakichkolwiek komunikatów na temat ilości osób studiujących na kilku kierunkach.

Marny byłby ze mnie bloger, gdybym pisał o tym bez wcześniejszego przygotowania, więc zadzwoniłem do Ministerstwa i zwyczajnie o to spytałem. Zastanawia mnie tylko czemu nikt przede mną tego nie zrobił i przez to w sieci nie ma zawartych informacji z konkretną liczbą tychże studentów.