Osiągnięcia technologii komputerowej umożliwiły bankom obniżenie kosztów operacji bankowych również dzięki stworzeniu możliwości współpracy klientów z elektronicznymi urządzeniami bankowymi, które zastąpiły ludzi. Jednym z najważniejszych urządzeń tego rodzaju są bankomaty, którym nie trzeba wypłacać premii za nadgodziny i które nigdy nie śpią, można zatem korzystać z nich przez 24 godziny na dobę. Bankomaty zatem nie tylko ułatwiają klientom prowadzenie transakcji bankowych, ale również obniżają koszty transakcyjne ponoszone przez bank. Co więcej, dzięki niskiej cenie bankomaty można umieszczać poza terenem oddziałów i filii banków, co zapewnia klientom wygodny dostęp do usług bankowych. Niewielki koszt instalacji bankomatów przyczynił się do ich powszechnego użycia; tylko w Stanach Zjednoczonych ich liczba przekracza 100000. Co więcej, obecnie wypłata waluty obcej z bankomatu – na przykład podczas podróży po Europie – jest tak samo łatwa, jak uzyskanie gotówki w lokalnym oddziale twojego banku, zaś transakcje przeprowadzane przy użyciu bankomatu są o tyle tańsze od tych, które prowadzi kasjer, że banki często pobierają niższą prowizję od operacji bankomatowych.