Właściwe określenie czasu pracy jest bardzo ważne w kontekście rozliczeń oraz zachowania zgodności z prawem na stanowiskach pracy. Dlatego też działy kadrowe i płacowe, a także personalne powinny dokładnie znać się na wymiarach czasów pracy oraz wiedzieć, kiedy czas pracownika może być wliczony do czasu pracy, a kiedy nie jest on do niego zaliczany.

Czas pracy

Definicja czasu pracy określa okres, w którym pracownik wykonuje swoje obowiązki, lub też okres, w którym pracownik jest do dyspozycji pracodawcy. Do czasu pracy zalicza się zatem nie tylko ten czas, kiedy pracownik wykonuje swoje obowiązki, wlicza się tutaj także różnego rodzaju przerwy, czasy szkoleń, przerwy dla osób niepełnosprawnych oraz pracujących przy monitorach – szczegóły określa prawo.

Czynności niezaliczane do czasu pracy

Wyznaczenie czasu pracy jednak czasami przysparza dość dużo problemów z interpretacją, a tym samym z prawidłową jego ewidencją. Sytuacje, które nie są zaliczane do czasu pracy, to między innymi:

w przypadku pracowników zatrudnionych w systemie przerywanym czasu pracy, gdy przerwa jest dłuższa niż 5 godzi, opłacalna wynagrodzeniem gwarancyjnych w wysokości 1/2 wynagrodzenia za czas przestoju

przerwa nie dłuższa niż 60 minut przeznaczona na spożycie posiłków oraz załatwianie spraw osobistych

szkolenia zawodowe, chyba że odbywają się one w dniu, w który pracownik miał według harmonogramu wykonywać swoją pracę

usprawiedliwione nieobecności

zwolnienia z pracy z przyczyn rodzinnych, pełnienia funkcji społecznych i publicznych

uczestnictwo w strajkach, akcjach protestacyjnych

czas pełnienia dyżuru poza godzinami pracy

czas podróżny służbowej, gdy przypada ona po normalnych godzinach pracy, w których pracownik nie wykonuje pracy

Czas ten musi być odpowiednio ewidencjonowany oraz odliczony od czasu wykonywania pracy, aby pracodawca mógł odpowiednio dokonać rozliczenia pracownika. Jeżeli chodzi o prawidłowe rozliczanie czasu pracy, bardzo pomocne są w tym specjalistyczne systemy komputerowe.

Monika – Praktyk z blisko 20-letnim stażem pracy w Działach Personalnych, prowadzi zajęcia na kursie czasu pracy więcej szczegółów