Kancelaria Notarialna Kraków pomoże Ci w bezpiecznym załatwieniu wszystkich spraw notarialnych, a w szczególności
?    sporządzanie, z zachowaniem szczególnej staranności aktów notarialnych, takich jak: umowy przedwstępne, umowa sprzedaży, umowy znoszące współwłasności, umowy spółki,  umowy darowizny, umowy zamiany
?    akty ustanowienia służebności mieszkalnych, gruntowych oraz osobistych
?    umowy podziału majątku wspólnego
?    sporządzanie protokołów
?    sporządzanie wypisów i wyciągów z dokumentów
?    sporządzanie na życzenie Klientów wszelkich aktów, oświadczeń i innych dokumentów
?    sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów
?    spisywanie prawnie wiążących testamentów
?    postępowania spadkowe
?    umowy małżeńskie dotyczące majątku
?    oraz inne czynności notarialne

Zachowanie poufności jest dla nas najważniejsze. Dlatego też przez telefon nie udzielamy szczegółowych informacji dotyczących wpisów w akcie notarialnym. Dopiero po osobistej weryfikacji danych osobowych, udzielamy informacji. Dzięki takiej strategii Klienci śpią spokojnie, że ich dane są bezpieczne.