Kowalstwo artystyczne – rzemiosło czy sztuka?

Wśród specjalistów trwają dyskusje, czy kowalstwo artystyczne należy uznać za rzemiosło, czy raczej za sztukę? Najlepszą definicją tej dyscypliny jest jednak rzemiosło artystyczne, funkcjonujące zresztą w wielu słownikach i encyklopediach. Z jednej strony bowiem kowale artystyczni, tak jak kowale tradycyjni, pracują w warsztatach i wykonują prace typowo rzemieślnicze – kucie itp. Z drugiej jednak strony ich praca opiera się na wizji artystycznej, nie jest mechaniczna, ale indywidualna, bazująca na pomyśle – i z tych powodów zasługują oni na miano artystów.

Czy kowalstwo artystyczne ma przyszłość w dzisiejszym świecie – nastawionym przecież na produkcję masową i hurtową? Oczywiście! Więcej nawet: warsztaty kowalstwa artystycznego przeżywają obecnie prawdziwe oblężenie. Ludzie bowiem – właśnie z powodu życia w atmosferze konsumpcjonizmu, masowości – poszukują czegoś indywidualnego, oryginalnego, charakterystycznego – a to wszystko w zakresie ozdób bram, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku daje m. in. właśnie taka forma kowalstwa.