Nieruchomość jako obiekt inwestycyjny

Na rynek nieruchomości ora możliwości, jakie on otwiera, należy spojrzeć jak na kolejną alternatywę inwestowania pieniędzy. Przywrócenie pełnego znaczenia własności, rozwój ekonomiczny oraz struktura popytu i podaży sprawiają, że coraz więcej osób inwestuje w nieruchomości w różnej formie. Motywy inwestowania w nieruchomości są następujące:

Uzyskiwanie okresowych dochodów,
Ochrona kapitału przed inflacją,
Zabezpieczenie kapitału, np. przed kradzieżą lub spaleniem,
Uzyskiwanie ulg podatkowych (w podatku dochodowym, podatku od nieruchomości.

Głównym motywem działania drobnych nabywców nieruchomości jest uzyskiwanie stałych dochodów z takiej inwestycji. Często też właściciele kapitału inwestują w nieruchomość chcąc zabezpieczyć się przed ujemnym wpływem inflacji. Dla perspektywicznie myślących właścicieli nieruchomości celem może być osiągnięcie maksymalnej ceny z nieruchomości przez wzrost jej wartości w przyszłości. Taki właściciel oceniając, że obecny stan techniczny nieruchomości nie jest najlepszy, będzie ją remontował i modernizował dla uzyskania z niej wyższych dochodów.

Możemy wyróżnić również grupę zamożnych inwestorów, którzy kupują nieruchomości komercyjne, o charakterze zabytkowym lub symbolicznym, ze względów prestiżowych. Dla nich wystarczającą satysfakcją jest duma z faktu ich posiadania tabletki na sex.

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się niewątpliwie z korzyściami, ale, jak każda inwestycja, posiada również wady, do których możemy zaliczyć:

Niepodzielność inwestycji,
Małą płynność inwestycji,
Ryzyko związane z samą inwestycją,
Konieczność zarządzania nieruchomością.