W momencie kiedy pogorszy nam się stan naszego zdrowia w wyniku błędnej diagnozy lekarskiej, to przysługuje nam możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski. Warto jednak pamiętać o kosztach, jakie musimy ponieść za złożenie samego wniosku. Przede wszystkim wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli na konto urzędu wojewódzkiego nie wpłacimy kwoty dwustu złotych. Jest to cena, jaką musi ponieść osoba, która w ogóle chce złożyć taki wniosek. Oprócz tego warto pamiętać o tym, że w momencie kiedy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to musimy ponieść również koszty za opinię biegłych, nocleg i ich podróż. Oprócz tego będziemy musieli ponieść również koszty za utracone zarobki, osób, które wystąpiły w rozprawie sądowej w formie świadków. Oczywiście, jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to koszty takie ponosi szpital, nawet jeżeli nie zdecydujemy się na przyjęcie od niego odszkodowania, ponieważ jest zbyt niskie. Warto o tym pamiętać zanim zdecydujemy się na złożenie takiego wniosku.