O walorach wizualnych oraz funkcjonalności w eksploatacji płyt warstwowych w okładzinach wykonanych z metalu na ścianach i dachach obiektów budowlanych decydują przed wszystkim: ich jakość, założenia techniczne zapisane w projekcie architektoniczno-budowlanym obiektu oraz dokładne wykonawstwo w zgodzie z zaleceniami i instrukcjami ich producentów.

Wynika to z wymagań krajowych norm, przepisów budowlanych oraz zawartych postanowień w dokumentach, które określają zasady i zakres dopuszczenia jaki muszą spełniać płyty warstwowe do instalacji. Nadrzędne są główne wymagania wymienione w przepisach w sprawie warunków technicznych.

Ich spełnienie ? tym samym przy przestrzeganiu przepisów ppoż. i warunków eksploatacji ? musi zwiększyć prawdopodobieństwo zachowania: bezpieczeństwa konstrukcji, wykorzystywania i bezpieczeństwa pożarowego, dopasowania odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych, rożnych efektywności energetycznej, wszelkich wymagań ochrony środowiska, a także ochrony przed głośnym dźwiękiem i drganiami.