Podział nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji

Nieruchomości można podzielić z punktu widzenia pełnionych funkcji na:

Nieruchomości mieszkaniowe.

Obejmują one dużą grupę obiektów mieszkaniowych, zarówno bezpośrednio użytkowanych, jak i przeznaczonych na wynajem. Są to domy jednorodzinne i wielorodzinne oraz pojedyncze lokale mieszkalne. W tej grupie znajdziemy nieruchomości budowane z myślą o zabezpieczeniu własnych potrzeb i nieruchomości budowane z myślą o zysku (na wynajem lub sprzedaż).

Nieruchomości komercyjne.

Zalicza się do nich obiekty handlowe, biurowe, usługowe, rozrywkowe, sportowe itp. Sa to nieruchomości, w które inwestuje się wyłącznie z myślą o zysku, i to postrzeganym w dłuższej perspektywie czasowej. Cecha podstawowa tych nieruchomości to lokalizacja, która powinna umożliwiać dogodny dostęp klientów. O tym, czy dana nieruchomość powinna być zlokalizowana w centrum handlowym miasta, na przedmieściu, czy jako element towarzyszący innym nieruchomościom decyduje przede wszystkim rodzaj świadczonych usług oraz warunki komunikacji klientami.

Nieruchomości przemysłowe.

Są to obiekty silnie określone przez wymagania produkcyjne, charakterystyczne dla danego profilu działalności wytwórczej. Nieruchomości te można podzielić według działów i gałęzi gospodarki. Do tej grupy zaliczamy budynki fabryczne, kopalnie, magazyny, hurtownie.

Nieruchomości rolne.

Są to obszary ziemi wykorzystywane do upraw rolnych lub leśnych (użytki), albo czasowo bezużyteczne, a także wykorzystywane do celów rekreacyjnych (tereny turystyczne). Do tej grupy zaliczamy obszary lasu budulcowego, pastwiska, sady, grunty rolne.