Kiedy planuje się postawić dom, nie można zapominać o odpowiedniej dokumentacji, którą trzeba zgromadzić, by móc rozpocząć prace. Ponadto w grę będzie wchodzić zawarcie różnych umów, między innymi na wynajęcie sprzętu, czy na zakup potrzebnych materiałów. Jak więc można zauważyć, takich czynności jest całkiem sporo, a żeby je wszystkie móc ogarnąć w jednym terminie, trzeba temu zadaniu niekiedy poświęcić cały swój czas. W przypadku kiedy nie jest to możliwe, warto wziąć pod uwagę powiernictwo inwestycyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można obarczyć częścią obowiązków inwestora zastępczego. Jest to dobry wariant przede wszystkim wtedy, gdy ma się blisko taką zaufaną osobę, która będzie potrafiła umiejętnie rozporządzać przydzielonymi środkami finansowymi. Inwestor zastępczy będzie nadzorował prace w wyznaczonym mu zakresie, który zostanie ujęty w spisanej umowie. Jest to dobre rozwiązanie dla inwestora bezpośredniego także pod względem prawnym, gdyż taką umowę zawiera się w oparciu o konkretne przepisy prawne.