Przemysł wirtualny

Fabryki bez ludzi, urządzenia testowane przez inne urządzenia – to nie fikcja filmowa, to rzeczywistość. Rozwój technologii pozwala zastosować kolejne technologie, wśród których VR jest tą, z którą wiąże się największe nadzieje. Wirtualny przemysł wykorzystuje wierne cyfrowe odwzorowanie rzeczywistości na wzór gier komputerowych. Dzięki VR możliwe jest konstruowanie wirtualnych urządzeń i testowanie ich w tejże wirtualnej rzeczywistości. O ile w tym zakresie konstruktorzy są jeszcze na etapie początkowym, o tyle zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do szkolenia pracowników ma już zastosowanie praktyczne w wielkich koncernach od kilku lat.
Zamiast testować drogie urządzenia i zużywać cenny surowiec wirtualny świat pozwala nauczyć pracownika obsługi stanowiska oraz produkowania określonego wyrobu niemal bezkosztowo. Wirtualny przemysł wykorzystuje technologię do projektowania i tworzenia prototypów urządzeń. O ile tańsze i wygodniejsze jest budowanie turbiny gazowej w rzeczywistości cyfrowej – firma Siemens od lat w ten sposób projektuje i wypróbowuje swoje kolejne produkty.