Regulamin

 1. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na czyste buty sportowe (wiązane) również w kresie letnim. Osoby w niezmienionym obuwiu nie mogą brać udziału w zajęciach.
 2. Każdy kursant ma obowiązek uiścić opłatę za zajęcia na pierwszych zajęciach lub na koniec poprzedniego cyklu zajęć. Opłacić zajęcia można na konto firmy po kontakcie e-mail bądź u instruktora przed zajęciami.
 3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, chyba że zostanie to wcześniej ustalone z instruktorem.
 4. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet i odnotować swoją obecność na liście.
 5. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych (np. urazów, kontuzji, chorób układu krążenia itp.) oraz ciąży należy poinformować o tym instruktora i przed zajęciami przedstawić zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 6. Karnet jest honorowany tylko do wystawionej daty ważności oraz ilości zapisanych treningów. W przypadku chęci kontynuacji zajęć uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należności za zajęcia najpóźniej w dniu ostatnich opłaconych zajęć lub na pierwszych zajęciach nowego cyklu.
 7. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 8. Istnieje możliwość odpracowania zajęć:
  1. tylko w czasie ważności karnetu po wcześniejszym ustaleniu terminu i rodzaju zajęć (pod warunkiem, że są wolne miejsca w grupach).
  2. w następnym miesiącu, tylko wtedy gdy zostanie wykupiony karnet w takiej samej lub większej cenie niż poprzedni.
  3. tylko w czasie ważności karnetu jest możliwość odpracowania zajęć przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z instruktorem.
  4. Nieodpracowanie w wyżej wymienionych formach powoduje bezpowrotną utratę zajęć.
 9. Korzystanie z tel. komórkowych, aparatów, kamer na zajęciach jest zabronione.
 10. Power Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione przez uczestnika na terenie np. szatni, sala gimnastycznej, korytarzu itp.
 11. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względu na bezpieczeństwo, uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.
 12. Power Dance Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć telefonicznie lub osobiście bez podania przyczyny (w każdym czasie) i w takim przypadku zobowiązuje się do odpracowania zajęć lub przedłużenia karnetu o te zajęcia.
 13. Power Dance Studio zastrzega sobie prawo do sporządzania zdjęć oraz krótkich filmików dla potrzeb marketingowych.
 14. Uczestnik w zajęciach fitness, kursach tańca bierze udział na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we własnym zakresie.
 15. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 16.  

  Interpretacja postanowień regulaminu należy do prowadzącego zajęcia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress