Reklama – najprościej rzecz ujmując, jest to pewien rodzaj komunikacji z szeroką grupą społeczeństwa. Przekazanie ludziom informacji w taki sposób, który zachęci ich do nabycia konkretnego produktu bądź skorzystania z określonej usługi.
Pierwszym i właściwie najistotniejszym etapem dobrze stworzonej reklamy jest sprawienie, że człowiek zapozna się z towarem, firmą czy marką, dostanie odpowiednią ilość wiedzy o danym produkcie. Z kolei przekazana społeczeństwu informacja powinna rozbudzić zainteresowanie, ciekawość, chęć sprawdzenia tego właśnie produktu i dać firmie lub marce szansę na zaufanie. To wszystko ma na celu skłonić do oczekiwanej decyzji (czyli np. zakupu).
Przekaz reklamy może być jawny, mówiący wprost i otwarcie o konkretnym towarze lub usłudze.
Czasem promocja jest jawna, ale występująca jako dodatek, tzw. lokowanie produktu. Przykładowo, w scenach filmowych, teledyskach pokazywane są loga wybranych firm. W audycjach telewizyjnych, radiowych rozmawia się o produkcie danej marki. Znane i lubiane przez dużą grupę społeczną osoby (np. aktorzy) używają na co dzień przedmiotów, które jednocześnie reklamują.
Zdarzają się też reklamy ukryte, kiedy odbiorca nie zdaje sobie sprawy, że to, co widzi, słyszy lub czyta jest formą promocji. Jednak zakazuje się takiej techniki, nawet jeśli informacje są zgodne z prawdą. Dlatego w telewizji oglądamy tzw. spoty reklamowe, a w czasopismach przeczytamy napis „reklama”, dla naszej świadomości. Skrajnym przypadkiem jest przekaz podprogowy, w którym słowa i obrazy oddziałują na mózg, ale trwają zbyt krótko, żeby mogły zostać przez nas zauważone (np. bodźce wzrokowe trwają poniżej 0,04 sekundy). Wiele krajów (w tym Polska) przyjęło Konwencję o Telewizji Transgranicznej, która zakazuje takiego sposobu reklamy.
Jak wiadomo, celem promocji jest uzyskanie sporego zainteresowania odbiorców, co czasami sprawia, że hasła reklamowe bądź forma kampanii wzbudza w nas zaskoczenie, zadziwienie, oburzenie, ale też poruszenie, wzruszenie i wrażliwość. To z kolei prowadzi do dialogu społecznego, wielkiej dyskusji.