Roboty budowlane – remont lub rozbiórka obiektu budowlanego

Wytyczenie budynku – przygotowane przez geodetę.

Wytyczenie budynku przez geodetę poprzez tak zwane ławy drutowe czyli paliki w połowie połączone deską i pomiędzy nimi rozciągnięty drut przytwierdzony do gwoździ wbitych na środku desek łączących paliki. Linia wzdłuż drutu jest wytyczeniem zarysu ścian budynku. Praca geodety to nie tylko wytyczenie budynku ale po wykonaniu budynku, również namierzyć budynek i wykonane przyłącza oraz umieścić ten fakt w dzienniku budowy oraz na mapie zagospodarowania terenu działki niezbędnej do zakończenia budowy.

Roboty budowlane – remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.

W trakcie prac przy budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej prowadzi się na wielką skalę roboty budowlane związane z remontami, czyli prace nad poprawą stanu technicznego tych budynków oraz wzmocnieniem ich konstrukcji. Bardzo ważne przy sporządzaniu umowy na roboty budowlane jest określenie terminów wykonania tych prac etapowo lub w całości oraz kwoty do zapłaty za zrealizowane prace. Przed nieuczciwością zleceniodawców w ten sposób prawo broni wykonawców.

Prawo budowlane – uregulowania prawne dla wszystkich.

Wszelkie wymagania nakładane na wytrzymałość i jakość materiałów budowlanych są też ściśle znormalizowane oraz obwarowuje je prawo budowlane. Dopuszczenie materiałów do handlu i obrotu związane jest ze spełnieniem ścisłych wymagań. Prawo budowlane jest obecne i realizowane w każdej czynności związanej z nieruchomościami. Wszystko od wymagań na grunty pod budowę po rodzaj materiałów budowlanych używanych w budownictwie musi te przepisy spełniać.