Bardzo ważnym aspektem przy kupnie działki budowlanej, jest to jak wygląda jej uzbrojenie, czyli czy jest pociągnięte do niej przyłącze wody, prądu i gazu. Wykaz takich mediów możemy sprawdzić w urzędzie gminy. Jeżeli okazuje się, że takich przyłączy na naszej działce nie ma, wówczas w odpowiednich zakładach zajmujących się dostarczaniem poszczególnych z nich musimy się dowiedzieć w jakim terminie będzie możliwe zrealizowanie przyłączy oraz ile nas to będzie kosztowało.

O tym, że dana nieruchomość jest uzbrojona mówimy wówczas, gdy w jej pobliżu przebiegają chociażby wodociąg oraz linia energetyczna. Idealnie by było gdyby były także linia telekomunikacyjna, gazociąg oraz kanalizacja. Aby uzbrojenie było stuprocentowe niezbędne jest też wykonanie przyłączy poszczególnych mediów.

Najistotniejszym, a przynajmniej pierwszym z mediów, które powinny być przyłączone na działce jest prąd. Bez elektryczności w dzisiejszych czasach nie będziemy w stanie zrobić niczego, a już na pewno nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Wniosek o określenie warunków na jakich ma zostać wykonane przyłącze należy złożyć we właściwym oddziale zakładu energetycznego. Jednak nie od razu musimy wykonywać przyłącze docelowe, bo jeżeli w pobliżu naszej planowanej budowy istnieje już sieć, wówczas możemy postarać się przyłącze tymczasowe, które będzie nam służyło na czas budowy i będzie odpowiednio tańsze.

Za podłączenie kanalizacji i wody ponosimy, jako inwestorzy pełne koszty, mimo że sieci wodociągowe i kanalizacyjne stanowią zazwyczaj własność gminy. Z kolei gaz podłączamy na podobnych zasadach jak elektryczność. Jednak tutaj mamy także alternatywę jaką stanowią piece czy opalane węglem.