Targiem nazywamy formę kupna oraz sprzedaży towarów odbywającą się na specyficznej i wydzielonej przestrzeni. Wszystko zachodzi również w ściśle określonym czasie. Najczęściej zjawisko targu ma związek z pewną konkretną tradycją, ale formalnymi zasadami dotyczącymi handlu panującymi na terenie danego kraju lub miasta.
Miejsce, w którym odbywa się targ określamy mianem targowiska. Alternatywne nazwy to na przykład targ, albo plac targowy. Sprzedawcy wykorzystują stoiska, na których prezentują swoje towary. Bardzo często przyjmują one specyficzne formy, toteż budowa stoisk targowych może się diametralnie różnić w zależności od handlarza, czy rejonu geograficznego.
Po raz pierwszy wspomnienia o targach w Polsce możemy znaleźć w dokumencie pochodzącym z okolic połowy jedenastego wieku. W późniejszych czasach targowisko znajdowało się praktycznie w każdym mieście. Sprzyjające było również prawo średniowieczne, które nakazywało, aby targi były dostępne dla każdego niezależnie od statusu społecznego.