Nieruchomość jako obiekt zarządzania

Rozwijający się w Polsce żywiołowo najem powierzchni użytkowych ora powstające projekty budowy nowych obiektów powodują wzrost zapotrzebowania na profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. Potrzeba profesjonalnego zarządzania odnosi się również do nieruchomości mieszkaniowych, przemysłowych oraz specjalnego przeznaczenia. Jeśli nieruchomości mają przynosić systematyczne i konkurencyjne z innymi sposobami angażowania kapitału dochody, to muszą być profesjonalnie, nowocześnie zarządzane. Tak potrzeba stworzyła dobrze opłacalny zawód, jakim jest zarządca nieruchomości gra sex.

Nieruchomość jako obiekt rynkowy

Rynek nieruchomości dla prawidłowego funkcjonowanie musi posiadać towar. Tym towarem są prawa do nieruchomości: prawo własności, najmu, czy dzierżawy. Samo istnienie praw własności, jak również umocowanie ich w konkretnych nieruchomościach nie gwarantuje jeszcze skutecznego obrotu tymi prawami. Jest tylko podstawowym warunkiem zaistnienia rynku. Sam obrót wymaga mechanizmów zawierania stosownych umów i rejestracji zmiany tytułu własności w księgach wieczystych.