Nieruchomości specjalnego przeznaczenia.

Są to nieruchomości w postaci budynków i gruntów specjalnych, które stanowią obiekty publiczne, gmachy instytucji urzędowych, kościoły, szkoły, placówki kultury, szpitale, obiekty wojskowe, konstrukcje mostowe, drogi, lotniska, obszary parków narodowych, itp.

Innym kryterium podziału nieruchomości według pełnionych funkcji jest podział na:

Nieruchomość jako obiekt użytkowy

Wartość użytkowa oznacza zdolność danego dobra do zaspokojenia potrzeb człowieka. Przedstawia ona wartość ekonomiczną, jaką konkretna nieruchomość ma dla konkretnego zastosowania. Im ta zdolność większa, tym wyższy jest poziom wartości użytkowej. Mówiąc o wartości użytkowej należy pamiętać, że potrzeby ludzkie są nie tylko różnorodne, ale również zmienne w czasie. Zmieniają się one wraz ze zmiana potrzeb, zmieniającą się modą, jak również ze zmiana cech danego dobra..

Użyteczność jest kategorią subiektywną. W przeciwieństwie do wartości użytkowej, użyteczność rozumiana jest jako zdolność dobra do zaspokojenia potrzeb konkretnej osoby. Oznacza to satysfakcję wynikającą konsumpcji danego dobra i odzwierciedla podejście indywidualne osoby do dobra.