Spawanie aluminium metodą MIG – (Metal Inert Gas) – to najczęściej stosowany sposób łukowego spawania aluminium. Spawanie aluminium tą metodą wygląda tak, że z uchwytu spawarki wysuwa się płynnie drut spawalniczy, jest on ciągle stapiany w łuku elektrycznym. Materiał pochodzący ze stopionego drutu nieustannie miesza się ze stopionym materiałem łączonym, w efekcie tworzy się płynne jeziorko spawalnicze. Kiedy łuk elektryczny zostanie oddalony jeziorko spawalnicze krzepnie i tworzy się trwałe łącze, czyli spaw.

Proces, jakim jest spawanie aluminium metodą MIG odbywa się pod osłoną gazu, gaz osłonowy jest doprowadzany stale poprzez uchwyt spawalniczy i jego dyszę gazową, dzięki temu roztopiony metal jest ochraniany przed oddziaływaniem atmosfery, gaz chłodzi też uchwyt (czasami są stosowane są również uchwyty dodatkowo chłodzone cieczą).
Napięcie do drutu aluminiowego doprowadzane jest przez przewód prądowy podłączony do źródła prądu (półautomatu spawalniczego) i przekazywane dalej końcówką prądową.