Coraz częściej słyszymy o instalacjach pożarniczych, które zasilane są nie przez wodociągi, ale przez specjalne systemy zbiorników. Dlaczego stosowane jest takie rozwiązanie? Otóż prawo budowlane nakłada na administratorów budynków użyteczności publicznej wprowadzenie instalacji przeciwpożarowych. Tyczy się to zarówno sklepów, jak i biurowców, szkół, urzędów i tak dalej. Instalacje takie zasilane są najczęściej z wodociągów. Ale co zrobić, gdy wodociąg jest zbyt mało wydajny, aby wodą z niego pozyskaną można było gasić pożar? Tutaj do gry wchodzą zbiorniki przeciwpożarowej. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które zakłada budowę dużych zbiorników wodnych w piwnicach budynku lub pod ziemią, które zostają napełnione wodą. W razie wystąpienia pożaru, woda z tychże zbiorników wypompowywana jest do instalacji gaśniczych budynku, oraz do hydrantów wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Sprawia to, że możemy w pełni skutecznie gasić pożar, bez dostępu do bardzo wydajnych źródeł wody bieżącej. Budynki zasilane z takich zbiorników są całkowicie bezpieczne.