Przyszłość przemysłu

Projektowanie i budowanie prototypów skomplikowanych urządzeń o znacznych gabarytach wymaga czasu i pieniędzy. Wiele poprawek i zmian to kolejne koszty, a próba zastosowania może nie dać zadowalających efektów.
Nowoczesne technologie pozwalają konstruktorom tworzyć nowe urządzenia w rzeczywistości wirtualnej. Technologia VR zawojowała przemysł.
Takie wierne odwzorowanie rzeczywistości znane z gier lub symulatorów jest stosowane już od lat. Przemysł, głównie ciężki i precyzyjny oraz medycyna widzą w UR szansę na tworzenie i testowanie nowych urządzeń przy dużej oszczędności czasu i pieniędzy.
Wirtualny przemysł odwzorowując dokładnie rzeczywistość tworzy projekty urządzeń i buduje je wirtualnie aby następnie w ten sam sposób wypróbować ich działanie. Ten sam wirtualny przemysł pozwala szkolić pracowników w wirtualnej rzeczywistości.
Medycyna ma nadzieję na tworzenie modeli narządów do przeszczepów wraz z projektem wykonania tego zabiegu.
Ćwiczenia studentów medycyny czy lekarzy w świecie VR są dużo tańsze od tradycyjnych sposobów nauki.